Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2014

Elizaaabeth
13:22
9669 6718 420
Reposted fromiamstrong iamstrong viairbjarbirb irbjarbirb

July 13 2013

15:00
9691 9232 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viashegone shegone
Elizaaabeth
14:59
Elizaaabeth
14:58
1231 25e9 420
Reposted frommentalstate mentalstate viashegone shegone
Elizaaabeth
14:58
7332 bfa4 420
Reposted fromirresponsible irresponsible
Elizaaabeth
14:57
ALKOHOL TWORZY PIĘKNE HISTORIE. 
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viairresponsible irresponsible
Elizaaabeth
14:57
7348 4868 420
Reposted fromnexxt nexxt viairresponsible irresponsible
Elizaaabeth
14:56
0579 ad25 420
Elizaaabeth
14:56
7358 7e88 420
Reposted fromohshit ohshit viairresponsible irresponsible
Elizaaabeth
14:40

Kazimierz Przerwa Tetmajer


... Mów do mnie jeszcze... Za taką rozmową
tęskniłem lata... Każde twoje słowo
słodkie w mem sercu wywołuje dreszcze -
mów do mnie jeszcze...

Mów do mnie jeszcze... ludzie nas nie słyszą
Słowa twe dziwnie poją i kołyszą,
Jak kwiatem, każdem słowem twem się pieszczę -
Mów do mnie jeszcze...
Elizaaabeth
14:39
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viahattivatti hattivatti
Elizaaabeth
14:37
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viahattivatti hattivatti

July 12 2013

Elizaaabeth
19:26
1297 4ec3 420
Reposted fromsafeway safeway viaRecklessKid RecklessKid
Elizaaabeth
16:13
3514 88d0 420
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viasuseu suseu
Elizaaabeth
15:59
15:57
4227 1cbf 420
Reposted fromzielony92 zielony92
Elizaaabeth
15:53
3723 0a45 420
Reposted fromiliii iliii viamyzone myzone
Elizaaabeth
15:53
7010 6f7f 420
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viamyzone myzone
Elizaaabeth
12:17
2378 da55 420
Reposted fromClary Clary viadominikatrusewicz dominikatrusewicz
Elizaaabeth
12:16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl